Wydział Spraw Społecznych Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie serdecznie zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych na spotkanie informacyjne z przedstawicielami Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotyczące Konkursu FIO 2017 w ramach […]

Spotkanie informacyjne w sprawie FIO 2017

Wydział Spraw Społecznych Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie serdecznie zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych na spotkanie informacyjne z przedstawicielami Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotyczące Konkursu FIO 2017 w ramach […]

Był weteranem II wojny światowej, najstarszym inwalidą wojennym w Polsce, najstarszym mężczyzną w woj. zachodniopomorskim i 5. najstarszym w całym kraju. Ppor. Piotr Mankiewicz przeżył 106 lat.

Odszedł świadek historii ppor. Piotr Mankiewicz

Był weteranem II wojny światowej, najstarszym inwalidą wojennym w Polsce, najstarszym mężczyzną w woj. zachodniopomorskim i 5. najstarszym w całym kraju. Ppor. Piotr Mankiewicz przeżył 106 lat.

W dawnej przypałacowej kaplicy rodu von Gerlach trwają ratunkowe prace konserwatorskie polichromii ściennej. Na konserwatorów czekała niemała ciekawostka – baranek z ukrytego ołtarza. Parsowska neogotycka kaplica to dzisiaj kościół pomocniczy […]

Prace konserwatorskie parsowskiej kaplicy

W dawnej przypałacowej kaplicy rodu von Gerlach trwają ratunkowe prace konserwatorskie polichromii ściennej. Na konserwatorów czekała niemała ciekawostka – baranek z ukrytego ołtarza. Parsowska neogotycka kaplica to dzisiaj kościół pomocniczy […]

Rada Sołecka oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Starych Bielicach serdecznie zaprasza na zabawę wiejską, która odbędzie się 27 sierpnia 2016r. o godzinie 20:00 na działce 152/8 w Strych Bielicach. Organizatorzy […]

Zabawa wiejska w Starych Bielicach – 27 sierpnia

Rada Sołecka oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Starych Bielicach serdecznie zaprasza na zabawę wiejską, która odbędzie się 27 sierpnia 2016r. o godzinie 20:00 na działce 152/8 w Strych Bielicach. Organizatorzy […]

Szef Obrony Cywilnej Gminy Biesiekierz Andrzej Leśniewicz na prośbę Starosty Mariana Hermanowicza, celem uczczenia pamięci zmarłego Wojewody Zachodniopomorskiego Piotra Jani, zarządził przeprowadzenie akcji uruchomienia systemów alarmowych na czas 1 min. […]

Syreny celem uczczenia pamięci zmarłego Wojewody Piotra Jani

Szef Obrony Cywilnej Gminy Biesiekierz Andrzej Leśniewicz na prośbę Starosty Mariana Hermanowicza, celem uczczenia pamięci zmarłego Wojewody Zachodniopomorskiego Piotra Jani, zarządził przeprowadzenie akcji uruchomienia systemów alarmowych na czas 1 min. […]

12 sieprnia dzieci i młodzież ze świetlic wiejskich gminy Biesiekierz spotkały się w Laskach Koszalińskich na „Międzyświetlicowych rozgrywkach piłkarskich„. Po powitaniu wszystkich uczestników, głos zabrał Pan Andrzej Leśniewicz – Wójt […]

Rozgrywki w Laskach Koszalińskich

12 sieprnia dzieci i młodzież ze świetlic wiejskich gminy Biesiekierz spotkały się w Laskach Koszalińskich na „Międzyświetlicowych rozgrywkach piłkarskich„. Po powitaniu wszystkich uczestników, głos zabrał Pan Andrzej Leśniewicz – Wójt […]

Inwestycje
28 lipca 2016r. została zawarta umowa w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Biesiekierz na poprawę infrastruktury sportowej tj. na zadanie pn. Modernizacja boiska szkolnego w Biesiekierzu, pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim,

Modernizacja boiska szkolnego w Biesiekierzu

28 lipca 2016r. została zawarta umowa w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Biesiekierz na poprawę infrastruktury sportowej tj. na zadanie pn. Modernizacja boiska szkolnego w Biesiekierzu, pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim,

Przez wiele lat mieszkańcy miejscowości Parnowo zabiegali o remont drogi, której stan budził wiele kontrowersji. Z roku na rok prowadzone przez Zarząd Dróg w Manowie doraźne naprawy wystarczały na krótki […]

Droga w Parnowie jest faktem

Przez wiele lat mieszkańcy miejscowości Parnowo zabiegali o remont drogi, której stan budził wiele kontrowersji. Z roku na rok prowadzone przez Zarząd Dróg w Manowie doraźne naprawy wystarczały na krótki […]

Od dwóch miesięcy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad prowadzi remont drogi krajowej nr 6 od Koszalina do Karlina związany z rozpoczętymi już pracami przy budowie drogi ekspresowej S6.

Remonty przy drodze krajowej nr 6

Od dwóch miesięcy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad prowadzi remont drogi krajowej nr 6 od Koszalina do Karlina związany z rozpoczętymi już pracami przy budowie drogi ekspresowej S6.

Jeszcze za poprzedniej kadencji Rady Gminy Biesiekierz zaplanowano budowę boisk sportowych „Orlik” w miejscowościach Świemino i Biesiekierz – przy Gimnazjum. Boiska miały służyć nie tylko młodzieży szkolnej, ale także zabezpieczać […]

Boiska – szukanie dobrych rozwiązań

Jeszcze za poprzedniej kadencji Rady Gminy Biesiekierz zaplanowano budowę boisk sportowych „Orlik” w miejscowościach Świemino i Biesiekierz – przy Gimnazjum. Boiska miały służyć nie tylko młodzieży szkolnej, ale także zabezpieczać […]

Od dawna mieszkańcy Sołectwa Kotłowo oczekiwali na rozpoczęcie robót, które miały poprawić bezpieczeństwo i jakość drogi. Wreszcie się udało i prace prowadzone przez firmę

Sołectwo Kotłowo z nowymi chodnikami

Od dawna mieszkańcy Sołectwa Kotłowo oczekiwali na rozpoczęcie robót, które miały poprawić bezpieczeństwo i jakość drogi. Wreszcie się udało i prace prowadzone przez firmę

W oczekiwaniu na budowę nowej świetlicy w Parsowie, Rada Sołecka postanowiła tegoroczny fundusz sołecki przeznaczyć głównie na przeprowadzenie remontu świetlicy istniejącej w zaadaptowanym pomieszczeniu po byłej hydroforni, a dalsze jej […]

Remont świetlicy w Parsowie

W oczekiwaniu na budowę nowej świetlicy w Parsowie, Rada Sołecka postanowiła tegoroczny fundusz sołecki przeznaczyć głównie na przeprowadzenie remontu świetlicy istniejącej w zaadaptowanym pomieszczeniu po byłej hydroforni, a dalsze jej […]