15 lipca w świetlicy wiejskiej w Laskach Koszalińskich odbyło się II Międzyświetlicowe Pieczenie Muffinek. Zanim jednak to tego przystąpiono, dzieci i młodzież ze wszystkich świetlic Gminy Biesiekierz wzięły udział we […]

II Międzyświetlicowe Pieczenie Muffinek w Laskach Koszalińskich

15 lipca w świetlicy wiejskiej w Laskach Koszalińskich odbyło się II Międzyświetlicowe Pieczenie Muffinek. Zanim jednak to tego przystąpiono, dzieci i młodzież ze wszystkich świetlic Gminy Biesiekierz wzięły udział we […]

W sobotę 9 lipca br. nad Jeziorem Parnowskim odbyła się magiczna Noc Świętojańska. Jest to impreza, która od ubiegłego roku została na stałe wpisana do kalendarza imprez kulturalnych na terenie […]

Noc Świętojańska w Cieszynie 2016′

W sobotę 9 lipca br. nad Jeziorem Parnowskim odbyła się magiczna Noc Świętojańska. Jest to impreza, która od ubiegłego roku została na stałe wpisana do kalendarza imprez kulturalnych na terenie […]

Tajemniczy list w butelce! 11 lipca br. podopieczni świetlicy wiejskiej w Warninie wraz z opiekunem wybrali się na wycieczkę do zaprzyjaźnionej świetlicy w Laskach Koszalińskich. Na początku przywitała nas Pani […]

Spotkanie integracyjne w świetlicy w Laskach Koszalińskich

Tajemniczy list w butelce! 11 lipca br. podopieczni świetlicy wiejskiej w Warninie wraz z opiekunem wybrali się na wycieczkę do zaprzyjaźnionej świetlicy w Laskach Koszalińskich. Na początku przywitała nas Pani […]

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm.) z dnia 8 marca 1990r., Przewodniczący Rady Gminy Biesiekierz Marek […]

XXIII Sesja Rady Gminy

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm.) z dnia 8 marca 1990r., Przewodniczący Rady Gminy Biesiekierz Marek […]

Opiekun świetlicy wiejskiej w Warninie ogłasza konkurs plastyczny (technika dowolna) pn. „Bezpieczne wakacje bez nałogów”. Wykonane prace należy dostarczyć do dnia 20.07.2016r. (środa)

Konkurs „Bezpieczne wakacje bez nałogów”

Opiekun świetlicy wiejskiej w Warninie ogłasza konkurs plastyczny (technika dowolna) pn. „Bezpieczne wakacje bez nałogów”. Wykonane prace należy dostarczyć do dnia 20.07.2016r. (środa)

Przez wiele lat mieszkańcy miejscowości Parnowo zabiegali o remont drogi, której stan budził wiele kontrowersji. Z roku na rok prowadzone przez Zarząd Dróg w Manowie doraźne naprawy wystarczały na krótki […]

Droga w Parnowie jest faktem

Przez wiele lat mieszkańcy miejscowości Parnowo zabiegali o remont drogi, której stan budził wiele kontrowersji. Z roku na rok prowadzone przez Zarząd Dróg w Manowie doraźne naprawy wystarczały na krótki […]

Inwestycje
Jeszcze za poprzedniej kadencji Rady Gminy Biesiekierz zaplanowano budowę boisk sportowych „Orlik” w miejscowościach Świemino i Biesiekierz – przy Gimnazjum. Boiska miały służyć nie tylko młodzieży szkolnej, ale także zabezpieczać […]

Boiska – szukanie dobrych rozwiązań

Jeszcze za poprzedniej kadencji Rady Gminy Biesiekierz zaplanowano budowę boisk sportowych „Orlik” w miejscowościach Świemino i Biesiekierz – przy Gimnazjum. Boiska miały służyć nie tylko młodzieży szkolnej, ale także zabezpieczać […]

Od dawna mieszkańcy Sołectwa Kotłowo oczekiwali na rozpoczęcie robót, które miały poprawić bezpieczeństwo i jakość drogi. Wreszcie się udało i prace prowadzone przez firmę

Sołectwo Kotłowo z nowymi chodnikami

Od dawna mieszkańcy Sołectwa Kotłowo oczekiwali na rozpoczęcie robót, które miały poprawić bezpieczeństwo i jakość drogi. Wreszcie się udało i prace prowadzone przez firmę

W oczekiwaniu na budowę nowej świetlicy w Parsowie, Rada Sołecka postanowiła tegoroczny fundusz sołecki przeznaczyć głównie na przeprowadzenie remontu świetlicy istniejącej w zaadaptowanym pomieszczeniu po byłej hydroforni, a dalsze jej […]

Remont świetlicy w Parsowie

W oczekiwaniu na budowę nowej świetlicy w Parsowie, Rada Sołecka postanowiła tegoroczny fundusz sołecki przeznaczyć głównie na przeprowadzenie remontu świetlicy istniejącej w zaadaptowanym pomieszczeniu po byłej hydroforni, a dalsze jej […]

Kiedy był konstruowany w zeszłym roku Wieloletni Plan Inwestycyjny było wiele kontrowersji i pytań, czy aby tak rozbudowane zamiary inwestycyjne uda się zrealizować? Już dzisiaj można powiedzieć, że pierwsze wnioski […]

Tryby inwestycji ruszyły

Kiedy był konstruowany w zeszłym roku Wieloletni Plan Inwestycyjny było wiele kontrowersji i pytań, czy aby tak rozbudowane zamiary inwestycyjne uda się zrealizować? Już dzisiaj można powiedzieć, że pierwsze wnioski […]

30 grudnia 2015 zakończono ostatnią inwestycję budowlaną – brakujący chodnik w Nowych Bielicach od krzyża do przystanku obok DPS Nowych Bielicach! Chodnik dokończono po przejęciu drogi od Starostwa Powiatowego w […]

Chodnik w Nowych Bielicach

30 grudnia 2015 zakończono ostatnią inwestycję budowlaną – brakujący chodnik w Nowych Bielicach od krzyża do przystanku obok DPS Nowych Bielicach! Chodnik dokończono po przejęciu drogi od Starostwa Powiatowego w […]

Prace przy Pomniku Ziemniaka zostały zakończone. W dużej mierze stało się to możliwe dzięki środkom przekazanym przez sponsorów. Pozwoliły one na zakup roślin, ławki oraz tablicy pamiątkowej. Słowa podziękowania należy […]

„Pomnik ziemniaka” przykuwa uwagę przyjezdnych

Prace przy Pomniku Ziemniaka zostały zakończone. W dużej mierze stało się to możliwe dzięki środkom przekazanym przez sponsorów. Pozwoliły one na zakup roślin, ławki oraz tablicy pamiątkowej. Słowa podziękowania należy […]