Inwestycje wodnokanalizacyjne na terenie gminy Biesiekierz

Ilość wyświetleń: 1 188


Większość mieszkańców Biesiekierza i okolic zdołała już pewnie odczuć skutki trwających prac budowlanych. Biorąc pod uwagę okres zimowy i niespodziewane dla naszego regiony obfite opady śniegu oraz prace związane z budową kanalizacji na drogach gminy, może powodować to poważne utrudnienie w ruchu.

Chwilowe i niegoszczące na stałe prace są związane z realizacją projektu „Zintegrowana Gospodarka wodnościekowa w Dorzeczu Parsęty” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiego w ramach programu Funduszu Spójności.

Budowa oczyszczalni ścieków w Biesiekierzu jest jednym z ważniejszych punktów inwestycji obok modernizacji Stacji Uzdatniania Wody (Kraśnik Koszaliński, Nowe Bielice, Świemino, Biesiekierz – w trakcie realizacji).

Zostały zrealizowane lub są w trakcie realizacji zadania związane z budową sieci kanalizacyjnych w miejscowościach:

 • Tatów (rurociąg tłoczny 831m; kanalizacja grawitacyjna 1444m; w zakresie przejścia pod drogą krajową nr 6 rurociąg tłoczny 55,5m)
 • Nowe Bielice (rurociąg tłoczny 219,5m; kanalizacja grawitacyjna 8m)
 • Kotłowo (rurociąg tłoczny 1118m; kanalizacja grawitacyjna 1081m)
 • Laski Koszalińskie – Kotłowo (rurociąg tłoczny 994m; kanalizacja grawitacyjna 1697,5m)
 • Stare Bielice – Nowe Bielice (rurociąg tłoczny 2357,5m)
 • Laski Koszalińskie – Nowe Bielice (rurociąg tłoczny 1408m; kanalizacja grawitacyjna 27,5m)
 • Gniazdowo – Stare Bielice (rurociąg tłoczy 3041,5m; kanalizacja grawitacyjna 1071m; w tracie realizacji 1 przepompownia sieciowa)

jak i również sieci wodociągowych:

 • Świemino – Świeminko (1338m)
 • Laski Koszalińskie – Kotłowo (2818m)
 • Nowe Bielice (2295m)
 • Parnowo- Cieszyn (2075,5m)
 • Kraśnik Koszaliński (695m)
 • Biesiekierz – Parnowo (1097m)
 • Biesiekierz (w trakcie realizacji 1877,5m)
 • Kraśnik Koszaliński – Warnino (3246m)
 • Kotłowo (258,5m)
 • Stare Bielice (odcinek I i II w trakcie realizacji 765m)
 • droga krajowa nr 6  (w trakcie realizacji 36m)

Wykonanie finansowe dotychczas zrealizowanych zadań inwestycyjnych opiewa na kwotę 16148258,37zł.Tagi: ,